Mini / Explorer    
( 12-14 mesiacov)


Pracujeme:

 • Prispôsobíme sa dynamike detí a ich potrebám. Zároveň ich budeme viesť hravou formou k rozvíjaniu všetkých oblastí vývinu v rovnováhe. 
 • Úžasná dynamika celej skupiny prejde postupne premenou a z bábätiek sa stanú deti s chuťou objaviť celý svet. 
 • Rodičom poskytneme veľa informácií a inšpirácií, ktoré zužitkujú pri práci s dieťatkom v domácom prostredí. 

Čo by detičky mohli zvládať:


 • Dieťatko sa stavia s oporou,
 • stavia sa bez opory,
 • chodí popri opore
 • alebo už aj samostatná chôdza v priestore

Zameriavame sa na:

 • Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií.
 • Nadobúdanie a upevňovanie správnych pohybových vzorcov vhodnou a primeranou stimuláciou zo strany rodiča.
 • Pohľad na dieťa v celistvosti.
 • Posilnenie svalového korzetu trupu, koordinácie, rovnováhy a stability.
 • Ako sa rozvíja chôdza, detské chodidlá, správna prvá obuv, či jej samotná potreba.
 • Ďalšie dôležité aspekty vývinu: myslenie, pamäť, sústredenie, reč a komunikácia, súhry, jemná motorika, koordinácia a manipulácia, zapájanie všetkých zmyslov- vnímanie, sociálne a emocionálne zrenie.
 • Náučné hry na rozvoj dieťatka.
 • Posilnenie Vašich rodičovských kompetencií. Vy ste tí, ktorí vedia o svojom dieťati najviac.

© 2023 BabyBalance - Chorvatsky Grob
BabyBalanceGrob@gmail.com
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!