Junior
( 2-3 roky)


Pracujeme:


  • Realizujeme aktivity a hry, ktoré podporujú dieťa vo vybudovaní základnej pohybovej prípravy, získaniu základných pohybových, sociálnych a komunikačných zručností.

  • Podporujeme budovanie vzťahov rodič-dieťa, ponúkame inšpiráciu pre rodičov na aktivity doma.

  • Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém, vlastnou prezentáciou, pomocou iných kamarátov, samostatnou prácou, a pod. 

  • Pracujeme na zdolávaní tolerantného prístupu, trpezlivosti a dodržiavaní prvých pravidiel. 

  • Učíme sa malé choreografie. 

  • Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí "veľkáči"

  • Za prítomnosti rodiča na hodine, dieťa nenásilnou formou postupne pripravujeme na nástup do škôlky, aby jeho budúcu absenciu zvládlo ľahšie a rýchlejšie.


ZARADENIE: 

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek 24 mesiacov.© 2023 BabyBalance - Chorvatsky Grob
BabyBalanceGrob@gmail.com
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!