Obdobie raného veku dieťatka, teda od 0-3 rokov je kľúčové pre utvorenie zdravých a pevných základov pre jeho ďalší fyzický, psychický a emocionálny vývin.

Vašou domácou starostlivosťou môžete pomôcť dieťatku využiť jeho vývinový potenciál a pripraviť ho na nasledujúce obdobia. Na dobrom základe môže stavať svoje ďalšie zručnosti, rozvíjať ich, objavovať nové. 

Jednotlivé vývinové zložky ako sú motorické súhry, koordinačné vzory, vývin zmyslov, úchopu, jemnej motoriky sú navzájom neoddeliteľne prepojené.  

Nedostatky v ich integrácii sa prejavia v niektorých prípadoch až neskôr, pri väčšej záťaži, napr. v mladšom školskom veku.  

© 2023 BabyBalance - Chorvatsky Grob
BabyBalanceGrob@gmail.com
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!