Explorer  1 
  
  (15-17 mesiacov)


Pracujeme:


  • Exploreri 1 po absolvovaní semestra nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností, vrátením pomôcok, či dodržiavaním jednoduchých pravidiel. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny svojich rovesníkov a láskyplných rodičov.

Zameriavame sa na:


  • Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií.
  • Pohľad na dieťa v celistvosti.
  • Upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním.
  • Na posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore.
  • Budeme veľa spievať, cvičiť, tancovať a pracovať s pomôckami.
  • Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier.
  • Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít.

ZARADENIE: 

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek 15 mesiacov.

© 2023 BabyBalance - Chorvatsky Grob
BabyBalanceGrob@gmail.com
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!