Explorer  2 
 
 ( 18-23 mesiacov)


Pracujeme:


 • Aktivity a hry zamerané na rozvoj hrubej motoriky, komunikácie, jemnej motoriky, kognitívnych procesov, socializácie, emocionálnych vzťahov.

  Deti si zamilujú malé choreografie, gymnasticko- atletické rozcvičky.

  Podporujeme budovanie vzťahov rodič-dieťa a inšpiráciu pre rodičov na aktivity doma.

Zameriavame sa na:


 • Psychomotorický vývin pre dané vekové obdobie, nielen s dôrazom na stránku hrubej motoriky, ale aj psychických funkcií.
 • Pohľad na dieťa v celistvosti.
 • Upevňovanie správnych pohybových vzorcov, ktoré majú vplyv na fyzickú a psychickú pripravenosť spojenú v budúcnosti s učením, sústredením, či písaním.
 • Na posilnenie posturálneho svalstva, rozvíjanie obratnosti, koordinácie, rovnováhy, stability a orientácii v priestore.
 • Budeme veľa spievať, cvičiť, tancovať a pracovať s pomôckami.
 • Rozvíjanie senzomotorického myslenia prostredníctvom rôznych hier.
 • Posilnenie vzťahových väzieb pri pozitívnom prežívaní spoločných aktivít.

ZARADENIE: 

Deti musia mať k dátumu začatia kurzu vek 18 mesiacov.


© 2023 BabyBalance - Chorvatsky Grob
BabyBalanceGrob@gmail.com
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!